keskiviikko 2. marraskuuta 2011

YM Niinistö: Betonirakentaminen tulee tiensä päähän

Ympäristöministerillä yllättävän tiukka kanta puu vs. betoni -keskustelussa:

Puuinfo.fi 2.11.2011
Ympäristöministeri Ville Niinistö: Rakentamiseen löydettävä materiaalitehokkaampia ratkaisuja

Ympäristöministeri Ville Niinistö pitää välttämättömänä, että rakentamiseen löydetään materiaali- ja resurssitehokkaampia ratkaisuja. Luonnonvarojen kulutuksen kannalta suuren hiilijalanjäljen aiheuttava betonirakentaminen tulee tiensä päähän, arvioi Niinistö Puuinfon haastattelussa. Ilmastotavoitteiden kannalta myös rakennusteollisuudessa on siirryttävä vähän päästöjä tuottaviin materiaaleihin.

Puurakentamista Niinistö pitää hyvänä esimerkkinä vihreän talouden mahdollisuuksista, joilla tavoitellaan siirtymistä kestävään kulutukseen. Puurakentamisen lisäämisellä on myös mittava vaikutus ilmastotavoitteiden toteutumisen lisäksi tuotekehittelyyn, vientiin ja työllisyyteen. Ministerin mielestä Suomi voisi tehdä puurakentamisesta modernin kaupunkisuunnittelun näyteikkunoita myös maailmalle ja edistää näin rakentamisosaamisen vientiä.

Aiemmin tänä vuonna julkaistun Suomen ympäristökeskuksen raportin Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa" (SYKEra 16/2011) arvion mukaan rakennusmateriaaleilla on tärkeä merkitys ilmastotavoitteiden toteuttamisen kannalta. Raportin mukaan puu rakentamisen raaka-aineena aiheuttaa selvästi pienemmän energia- ja luonnonvarojen kulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöt kuin betoni ja teräs. Raportissa vertailtiin eri rakennusmateriaaleja ympäristövaikutusten kannalta. 

Niinistön mukaan puurakentamisen lisäämisellä on mittava vaikutus myös tuotekehittelyyn, vientiin ja työllisyyteen. "Sitä voi pitää hyvänä esimerkkinä vihreän talouden mahdollisuuksista, joilla tavoitellaan siirtymistä kestävään kulutukseen", sanoo Niinistö. 

Ministerin mukaan nyt tarvitaan puurakentamisen teollisen tuotannon konseptointia ja yhä enemmän rakentamisen suuntaamista arkkitehtonisesti parempaan suuntaan. Suomalaiset tarvitsevat asukaslähtöisiä asumismiljöitä, nykyajan puutarha-kaupunkeja, joissa vähäinen ekologinen jalanjälki on keskeinen kaupunkisuunnittelun kriteeri. Suomi voisi tehdä puurakentamisesta modernin kaupunkisuunnittelun näyteikkunoita myös maailmalle ja edistää näin rakentamisosaamisen vientiä.

Puurakentaminen edistää vihreää taloutta

Ympäristöministeri Niinistö näkee rakentamisessa sellaisia uusia innovaatioita, jotka edistävät laajemminkin siirtymistä uuteen kestävään talouden järjestelmään. "Näen puurakentamisen mahdollisuutena myös globaalien tavoitteiden toteuttamisessa. Ensi vuoden Rio+20 -kokouksen valmistelussa on asetettu erityistavoitteeksi talouden kasvun irrottaminen luonnonvarojen kulutuksesta."

Tätä trendiä on vahvistettava, jotta voidaan ylipäätään turvata luonnonvarojen, veden ja ruuan riittävyys globaalisti tulevaisuudessa. Siksi energia- ja materiaalitehokkuuden tavoitteleminen rakentamisessa palvelee tätä isoa globaalia tavoitetta, miettii Niinistö. Rakennusmateriaalien elinkaaren pidentäminen ja elinkaariajattelun tuominen myös rakentamiseen on välttämätöntä.

Julkisiin hankintoihin lisää resurssitietoisuutta

"Olen seurannut todella suurella mielenkiinnolla, mitä puurakentamisessa Ruotsin Växjössä tapahtuu. Nyt kun meillä Suomessakin on pystytty uudistamaan rakennusmääräyksiä ja voitu raivata puurakentamisen esteitä pois, tulee saada rakennuttajat ja rakentajat innostumaan puurakentamisesta", Niinistö kertoo.

"Kunnilla on julkisten hankintojen tekijänä tässä suuri rooli. Olemme käynnistämässä kunnille suunnattavaa julkisten hankintojen neuvontapalvelua, jolla laajemminkin pyritään edistämään vihreän talouden neuvontaa ja kehittymistä." 

"Meillä on ministeriössä varattu 2,5 miljoonaa euroa ensi vuonna käynnistettävään kokeiluhankkeeseen, joka kohdistuu kuntiin kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi. Julkisilla hankinnoilla on erittäin suuri merkitys siirryttäessä vihreään talouteen ja otettaessa materiaali- ja energiatehokkuus nykyistä paremmin huomioon."

"Kuntien hankintaosaamista tulee lisätä ja pyrkiä asettamaan sellaisia laatukriteereitä, että pidemmällä tähtäimellä energia- ja materiaalitehokkuus paranisivat", Niinistö ehdottaa.

Ja p.s. betoni vs. puu -keskustelu jatkuu Rakennuslehden sivuilla entistä tiukemmassa sävyssä:

http://www.rakennuslehti.fi/forum/viewtopic/?did=1578&page=1&order

2 kommenttia:

Kiku kirjoitti...

Moro! Mun blogissa on sulle haaste. :) www.unelmiajaraksahommia.blogspot.com. Terv. Kikkis

Hei me rakennetaan kirjoitti...

Jahas :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...