perjantai 1. huhtikuuta 2011

Pohdintaa uusista rakentamismääräyksistä

Suomessa rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen pyritään nyt kiinteistöjen kokonaisenergiatarkasteluun siirtymällä. Analogia löytyy jätevesien käsittelystä: uusissa määräyksissä annetaan nyt tavoitteet - käytännössä rakennustyyppikohtainen yläraja energiankulutukselle - joihin rakentaja hankkeessaan pyrkii. Määräyksissä ei (jätevesimääräysten tapaan) kuitenkaan oteta kantaa siihen, kuinka määräysten tavoitteet tulisi saavuttaa.

Eli ei määrätä eristepaksuuksia, ei ikkunoiden lämpövuo-arvoja, ei energiantuotantotapaa. Tosin viimeksimainittuja kuitenkin arvotetaan kertoimien avulla. Homma käynnistyy vuoden päästä kesällä.
 
Rakennuslehdestä poimittua:
http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/energiatehokkuus/24533.html

"Ympäristöministeriö on 30. maaliskuuta antanut uudet rakentamisen energiamääräykset. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista, ja niiden tuoma keskeinen ja myös suurin muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Uusiutuvia energiamuotoja koskeva vaatimus poistui lausuntokierroksen jälkeen, sähkön energiakerrointa laskettiin ja pienille taloille myönnettiin lisähelpotusta. Myöskään tiiviysmittauksista ei tule pakollisia. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.7.2012."

"Kokonaisenergiatarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi. Riittävän pieneen E-lukuun on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen, takalla varustettu pientalo täyttää vaatimukset."

Uudistusten myötä monia kiinnostaa, kuinka esim. rakennusvalvonnat alkavat näitä asioita valvoa - sen sijaan painopiste tuleekin olemaan suunnittelijoiden puolella, ei valvonnan (Helena Säteri, YM, Byggradion haastattelussa). Kuitenkin:

"Sen sijaan rakennusvalvonnan osalta on odotettavissa skarppausta. Kun maailma muuttuu, korostuu rakennusvalvonnan osaaminen. Isommissa kaupungeissa resurssit riittänevät, mutta pienemmissä kunnissa, jossa ei ehkä ole edes täyspäiväistä rakennusvalvontaa, olisi Vapaavuoren mukaan syytä vakavasti harkita useamman kunnan rakennusvalvontojen yhdistäminen resurssien riittävyyden varmistamiseksi."

Kritiikkiäkin on esitetty:
http://www.rakennuslehti.fi/uutiset/energiatehokkuus/24542.html 
"Energiateollisuuden mukaan rakennusten energiakulutuksen laskennassa käytettävät niin sanotut energiakertoimet suosivat nyt tuontiin perustuvia fossiilisia lämmityspolttoaineita sähköön nähden. Sähkö perustuu etujärjestön mukaan valtaosin kotimaiseen tuotantoon, sähkön ilmastovaikutukset ovat fossiilisia polttoaineita pienemmät ja sähkön tuotannossa käytetään merkittävässä määrin myös uusiutuvia energialähteitä."

Lisäksi Rakentamismääräyskokoelman osa A2, eli suunnittelijat ja pätevyydet, ovat parhaillaan lausunnoilla.

Suuntana näyttäisi olevan suunnittelijoiden pätevyysvaatimusten kiristyminen edelleen. Vastustajansa löytyy tällekin, mm. sen takia, että pätevyysehdot täyttävien suunnittelijoiden löytäminen suomalaisista pikkukaupungeista kaukana Helsingistä tulee olemaan haaste. Lisäksi A2 korostaa selvästi nimenomaan arkkitehdin koulutuksen omaavien roolia.

Mutta kyllähän arkkitehdit käytännössä jo hoitavat monien pientalohankkeiden suunnittelutehtävät. Nimittäin talotehtaillahan on yleensä arkkitehdit vastaamassa suunnittelusta. Mutta ei heitä työmaalla näy, raksalla on sitten vielä oma pääsuunnittelijansa - joka ei sitten olekaan arkkitehti vaan yleensä sama kuin vastaava mesu.

Täältä löytyy FISE Oy:n eli rakennusalan henkilöpätevyyksistä vastaavan tahon lista päteväksi todetuista:
http://www.fise.fi/default/www/suomi/patevaksi_todetut_henkilot/

Pientalopuolella ei kovin montaa arkkitehtiä ole. Samoin A-vaativusluokan listaa (esim. tavallista vaativampi pientalokohde) voi silmätä siitä näkökulmasta, että jatkossa käytännössä vain arkkitehdit hyväksyttäisiin, koska rakennusarkkitehtejä ei enää tehdä lisää ja muita ei hyväksytä. Mistäs niitä arkkitehtejä nyt kaikkiin hankkeisiin sitten saadaan ja onko se edes tarpeellista kun kaavatkin on laadittu.

Tällaisia pohtii tänään hän.

Maalari tulee käymään päivemmällä! Jännittävää :-)

Aurinkoista kevätviikonloppua toivotan!

Ei kommentteja:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...